Skip to main content
Skip table of contents

Dikme

Dikme aşık ve merteklerden gelen yükü döşemeye aktaran düşey taşıyıcı elemanlardır. Dikme komutuyla dikme çatı detayı oluşturulur.

Dikme çizebilmek için öncelikle aşık, mahya ve mertek tanımlanmalıdır. Bu elemanlar olmadan dikme tanımlanamaz.

Dikme Komutunun Yeri

Mimari Programda

Dikme komutuna ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Dikme komutuna ribbon menü Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Dikme Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Genişlik

Dikme kesitinin genişliği girilir.

Yükseklik

Dikme kesitinin yüksekliği girilir.

Kot

Buradaki kot dikmenin boyunu uzatıp kısaltmak için kullanılır. Pozitif kot dikmeyi alt ucundan kısaltır, negatif değer ise uzatır.

İşlem Adımları

Dikme çizmek için:

  • Ribbon menüde Dikme ikonunu tıklayın.

  • Dikme oluşturmak istediğiniz aşık/mahya üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Dikme oluşturmak istediğiniz mertek üzerine farenin sol tuşu ile tıklayın.

  • Dikme diyaloğu ekrana gelecektir. Burada gerekli ayarları yapın ve Tamam butonuna basın.

  • Dikme çizimi tamamlanacaktır.

  • Yukarıdaki işlem sırası ile diğer dikmeleri de oluşturun.

İşlem adımı

Dikme komutundayken mahya ya da aşığın seçilmesi

Dikme oluşturulmak için mertek ya da mahyanın seçilmesi

Dikme önizlemesinin oluşması

Dikme ayarları diyaloğunda ayarların yapılması - dikme genişlik ve yüksekliğinin 25 girilmesi

Girilen değere göre önizlemenin değişmesi

Dikmelerin oluşması


Sonraki Konu

Göğüsleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.