Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Betonarme Tasarım Parametreleri

Döşeme Parametreleri komutu ile betonarme döşeme tasarımında kullanılan tasarım parametreleri belirlenir. Paspayı, maksimum ve minimum donatı aralığı vb. parametreler Döşeme Parametreleri penceresinden belirlenir.

Döşeme Parametreleri Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım sekmesi Tasarım Parametreleri başlığı altından Döşeme Parametreleri komutuna tıklayarak Döşeme Parametreleri diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

Döşeme Parametreleri

Betonarme tasarımda ve donatı yerleştirilmesi aşamasında hangi kriterlere uyulacağı parametreler ile belirlenir.

image-20240523-073636.png

Özellikler

Beton örtüsü

image-20240523-073712.png

Döşeme içindeki çekme donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir.

Min. asal çekme pursantajı

Çift doğrultuda çalışan plak döşemelerde, döşemenin kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Çekme Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. diğer çekme pursantajı

Çift doğrultuda çalışan plak döşemelerde, döşemenin uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Diğer Çekme Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. hurdi pursantajı

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan plak döşemelerde, kısa kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Hurdi Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. hurdi diğer pursantajı

Uzun kenarı kısa kenarından 2 kat daha fazla olan plak döşemelerde, uzun kenar doğrultusundaki çekme pursantajıdır. Döşemenin açıklığında, hesap sonucunda bulunan momentten donatı alanı hesaplanır. Bu alan, ayrıca Minimum Hurdi Pursantajı kullanılarak hesaplanan minimum donatı alanıyla karşılaştırılır. Hangisi büyük ise o alan kullanılır.

Min. donatı aralığı

Plak döşemelerde donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

Maks. donatı aralığı

İki donatı arasındaki mesafe bu parametrede yazılan değerden fazla olamaz.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle birlikte kullanılır.

Maks. donatı aralığı x*d

Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çarpılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla olamaz.

İlave min. donatı aralığı

Döşemelerde ilave donatıların arasındaki  minimum mesafeyi  sınırlayan parametredir. Plak döşemelerde ilave donatı seçilirken, bu parametre dikkate alınır. İki ilave donatı arasındaki mesafe minimum donatı aralığından az kalırsa donatı çapı arttırılır.

İlave maks. donatı aralığı

Döşemelerde iki ilave donatı arasındaki mesafeyi sınırlayan parametredir. İki ilave donatı arasındaki mesafe burada yazılan değerden fazla seçilmez.  Maksimum donatı aralığı x*d parametresiyle karşılaştırılır ve küçük olan kullanılır.

İlave maks. donatı aralığı  x*d

Döşemelerde ilave donatıların arasındaki maksimum mesafeyi sınırlayan parametredir. Bu parametrede yazılan değer ile plak kalınlığı çapılır. Bulunan değer maksimum donatı aralığıdır ve iki donatı arasındaki mesafe bu parametreden hesaplanan değerden fazla seçilmez.

İlave donatı boyu minimum uzunluğu

Döşemelerde ilave donatı boyu minimum uzunluğunu belirleyen parametredir.

İlave donatı boyu yuvarlama katsayısı

Döşemelerde ilave donatı boyu yuvarlama katsayısını belirleyen parametredir.

İlave şekli

image-20240523-073724.png

Döşemede ilavenin şeklini belirlenir. İlave düz donatı şeklinde dizayn edilecekse düz, pilye şeklinde dizayn edilecekse pilye ilave seçeneğini seçiniz.

Donatı aralıklarını 5'in katları yap

Seçenek işaretlenirse donatı seçiminde, donatı aralığın 5 ve 5'in katları olacak şekilde seçilmesi sağlanır. Seçenek işaretlenmez donatı aralığı hesap için gereken kadar konur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.