Obje adlandır komutuyla, seçilen objelerin isimleri tek seferde değiştirilir. Obje adlandırmada kullanılacak ilk isim belirlenir ve adı değiştirilecek objeler seçilir.

Obje Adlandır Komutunun Yeri

Obje adlandır komutuna ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Obje Adlandır ikonunu tıklayın.

  • Ekrana gelen diyaloğa isimlendirmede kullanılacak ilk ismi girin (P1, K1, P13. K4 vs.) ve tamam butonunu tıklayın.

  • İsimlendirilecek obje/objeleri farenin sol tuşu ile tıklayarak seçin.

  • Objelerin seçimi esnasında isim atlamak gerekiyorsa, klavyeden boşluk tuşuna basarak yapabilirsiniz. Örneğin; ilk isim olarak S01 verilmiş olsun. Obje seçimi esnasında ilk kolonu seçtikten sonra klavyeden boşluk tuşuna basıp ikinci kolonu seçerseniz, ilk seçilen kapının ismi S01, ikinci seçilen kapının ismi S03 olur. İki seçim arasında boşluk tuşuna kaç kez basılırsa, o sayıda isim atlanır.

  • Seçimi bitirdiğinizde klavyeden enter tuşuna basın. Seçtiğiniz objeler seçim sıranıza göre isimlendirilecektir.

İşlem adımı

Obje adlandırma öncesi

İsimlendirilecek objelerin seçilmesi

Obje adlandırma sonrası