Skip to main content
Skip table of contents

Kutupsal Çoğaltma

Kutupsal çoğaltma komutu objeleri belirli bir merkez etrafında, objeleri açılı olarak kopyalama sayısı kadar çoğaltmak için geliştirilmiştir.

Kutupsal Çoğaltma Komutunun Yeri

Kutupsal Çoğaltma komutu programın sol kenarında bulunan toolbardan çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca Çizimler sekmesi Düzenle başlığı altında bulunmaktadır.

Kutupsal Çoğaltma

Özellikler

Artım açısı

Çoğaltılacak elemanların arasında bırakılacak uzaklığı belirleyen açı değeri girilir.

Kopyalama sayısı

Çoğaltılacak eleman adedi girilir.

Eksenel öteleme

Tıklanan noktadan, merkezin ne kadar uzağa kaydılacağı girilir. Sıfır bırakılırsa tıklanan nokta merkezdir.

X aksı

X eksenine paralel kopyalama merkezi oluşturmak için seçilir.

Y aksı

Y eksenine paralel kopyalama merkezi oluşturmak için seçilir.

Z aksı

Z eksenine paralel kopyalama merkezi oluşturmak için seçilir.

Seçili aks

Görüntü pencerelerinde çizilecek bir aksı kopyalama merkezi olarak belirlemek için kullanılır.

Çalışılan düzleme lokal

Kopyalama işleminde merkez olarak çalışılan düzleminin tanım noktası alınmak isteniliyorsa seçilir.

İşlem Adımları

  • Kutupsal Çoğaltma ikonunu tıklayınız.

  • Çizim alanında çoğaltmak istediğiniz obje ya da objeleri farenin sol tuşu ile tıklayarak seçiniz.

  • Seçimi bitirmek için farenin sağ tuşunu tıklayınız.

  • Kutupsal Çoğaltma diyaloğu karşınıza gelecektir.

  • Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Bitir butonuna basınız ardından objeler çoğaltılacaktır.

İşlem adımı

Komutun çalıştırılması ve obje seçimi

Kolon, z ekseni (kağıt düzlemine dik) ekseni etrafında, çemberler boyunca çoğaltılacaktır. İç içe çemberler konu anlatımına yardımcı olması için çizilmiştir.


Çoğaltma merkezinin seçimi ve parametrelerin verilmesi


Komut uygulandıktan sonra nihai görüntüSonraki Konu

Temel İşlevler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.