Skip to main content
Skip table of contents

Malzemeler

Beton ve donatı, ve çelik sınıflarında yeni malzeme tanımlamak için Yeni Malzeme veya Yeni Malzeme Ekle komutları kullanılır.

Ayrıca Yapı Ağacı altında Malzemeler satırından da tanımlanabilmektedir.

İşlem Adımları

 • Yeni Malzeme komutuna tıklayın.

 • Statik malzeme özellikleri diyaloğu açılacaktır.

 • Malzeme tipi listesinden Beton, Çelik ya da Diğer tiplerinden birini seçin.

 • Seçiminize göre diyalogda seçiminize özel değerler listelenecektir.

 • Gerekirse değerleri değiştirebilirsiniz. Ancak normal durumlarda ideCAD seçilen malzeme tipine göre uygun değerleri otomatik olarak ekrana getirecektir.

 • Tamam butonunu tıklayarak diyalogdan çıkın.

Betonarme Malzemenin Tanımlanması

 • Malzeme tipi olarak Beton seçiniz.

 • Betonarme karakteristik basınç dayanımı satırındaki listeden beton sınıfını seçiniz.

image-20240521-124051.png
 • Listeden farklı bir dayanım kullanılacaksa Tanımlı malzemeye dönüştür butonuna tıklayın.

image-20240521-124131.png
 • Dayanım değerlerini MPa olarak kendiniz yazabilirsiniz. (Örnek ekran görüntüsünde basınç dayanımına 28 MPa yazılmıştır.)

image-20240521-124206.png
 • Eğilme donatısı akma dayanımı satırındaki listeden eğilme donatıları için donatı sınıfını seçiniz.

image-20240521-124239.png
 • Listeden farklı bir dayanım kullanılacaksa dayanım değerini MPa olarak kendiniz yazabilirsiniz. (Örnek ekran görüntüsünde eğilme donatısı akma dayanımına 425 MPa yazılmıştır.)

image-20240521-124308.png
 • Enine donatı için de benzer şekilde etriye donatısı akma dayanımı satırındaki seçim yapabilirsiniz.

Çelik Malzemenin Tanımlanması

 • Malzeme tipi olarak Çelik seçiniz.

 • Çelik akma dayanımı (Fy) satırındaki listeden çelik sınıfını seçiniz.

image-20240521-124402.png
 • Listeden farklı bir dayanım kullanılacaksa Tanımlı malzemeye dönüştür butonuna tıklayın. Daha sonra dayanım değerini MPa olarak kendiniz yazabilirsiniz.


Sonraki Konu

Statik Malzemeler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.