Skip to main content
Skip table of contents

Detaylı Çelik metrajı

ideCAD Statik çelik modülü ile çelik eleman otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Projenin herhangi bir aşamasında metraj alınabilir. Mevcut projeye göre metraj otomatik olarak oluşturulur.

Detaylı Çelik Metrajı Komutunun Yeri

Ribbon menü raporlar sekmesi Adet başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Detaylı Çelik Metrajı satırını tıklayın.

  • Projede tanımlanmış çelik objeler varsa, bu objelere göre metraj oluşturulacaktır.

  • Projede metraja girecek çelik obje yoksa rapor boş oluşacaktır.

Örnek metraj raporu


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.