Skip to main content
Skip table of contents

Trapez Tonoz

Trapez Tonoz komutuyla, hazır makas tiplerinden biri olan trapez tonoz makas tipi hızlı bir şekilde çizilir. Makas ayarlarından makas yükseklikleri ayarlanır.

Trapez Tonoz Makas Şematik Çizimi:

Trapez Tonoz Komutunun Yeri

Ribbon menü çelik sekmesi Makro başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Trapez tonoz komutuna tıklayın.

  • Açılan Makaslar toolbarından Ayarlar ikonunu tıklayarak Makas Ayarları diyaloğunu açın.

  • Yükseklikler sekmesinden trapez tonoz için h1, h2 ve h4 yüksekliğini girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Fare imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Makasın ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci kolon üzerine getirip ikinci noktanızı oluşturun. Program makası oluşturacaktır.

Makas ayarları başlığından makas ayarlarına ait detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşlem adımı

Makas ayarları yükseklik sekmesinde h1 ve h2 değerleri için 80 cm, h4 değeri için 160 cm girilmesi

Makasın ilk noktasının oluşturulması

Makasın ikinci noktasının belirlenmesi ve makasın oluşmasıSonraki Konu

Tonoz Makas

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.