Skip to main content
Skip table of contents

Model Detay Seçimi

Çizim alanına girilen her türlü obje aynı anda görünüş pencerelerinde de (ilgili bakış açısından görünüyorsa) görüntülenir. Bu pencerelerde bulunan objeleri Saklı Çizgi, Siyah Beyaz Saklı Çizgi, Katı Model ve Kenar Çizgili Katı Model görüntü teknikleri ile görmek mümkündür.

3B görüntü üzerinde sağ tuş menüden de aynı işlemler yapılabilmektedir.

Görüntüleme tekniğini değiştirmek için;

  • İlgili görünüş penceresi üzerinde farenin sağ tuşunu tıklayın.

  • Burada açılan menüden Saklı Çizgi, Siyah Beyaz Saklı Çizgi, Katı Model ya da Kenar Çizgili Katı Model satırlarından istediğinize farenin sol tuşu ile tıklayın. İlgili görüntü penceresi seçilen görüntüleme tekniğine geçecektir.

Model Görüntüleme Teknikleri

Saklı çizgi görüntü tekniğinde görüntüye giren obje yüzeyleri, ilgili obje ayarlarında seçilen obje çizim renkleri ile görünür.

Siyah beyaz saklı çizgi tekniğinde ise objeler siyah beyaz olarak görünür.

Katı model seçilmesi halinde, görüntüye giren objeler, ilgili objelere atanmış materyal dokuları ile görülürler, aynı materyale sahip farklı objeler arasında bir sınır görünmez. Objelere materyal atanmamışsa, objeler kendi çizgi renkleri ile katı görüntü haline getirilirler.

Kenar çizgili katı model tekniğinde ise objelere atanmış materyal dokuları ile görülürler, aynı materyale sahip farklı objeler arasında sınırlar görünür.

Modelin render görümü Render komutuyla oluşturabilmektedir.

Render ikonu tıklandığında Render Ayarlar diyalogu açılacaktır.

Diyalogda, render işlemi için ayarlar belirledikten Render ikonunu tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için görselleştirme başlığında verilen konuları inceleyiniz: Görselleştirme


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.