Skip to main content
Skip table of contents

Kubbe Oluşturma

Kubbe komutu ile betonarme tasarıma ait kubbeler oluşturulur.

Kubbe Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menüde Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menüde Objeler sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Kubbe ikonuna tıklayın.

  • Kubbe toolbarı açılacaktır.

  • Çizim alanına farenin sol tuşu ile tıklayarak kubbenin merkezini belirleyin.

  • Fareyi merkezden dışarıya doğru sürükleyin. Kubbenin öngörüntüsü fare imleci ile birlikte hareket edecektir.

  • Kubbe yarıçapını girmek için klavyeden L tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki L kutucuğuna girecektir.

  • Buraya kubbe yarıçapı girin ve klavyeden enter tuşuna basın. Kutucuk kırmızıya dönüşecek, girilen uzunluk değerine kilitlenecektir. Çizim alanındaki kubbe görüntüsü de bu yarıçapa kilitlenecektir.

  • Çizim alanına farenizin sol tuşu ile tıklayın. Kubbe çizilecektir.

  • Komuttan çıkmak için klavyeden Esc tuşuna basın.

İşlem adımı

Fare sol tuşu tıklanarak kubbe merkezinin belirlenmesi ve kubbe öngörüntüsünün oluşması

Koordinat kutusu L bölümüne 150 cm değerinin girilmesi ve Enter tuşuna basılarak kilitlenmesi

Kubbenin oluşması


Sonraki Konu

Yay Kubbe Oluşturma

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.