Skip to main content
Skip table of contents

Katman Ayarları

Katmanlara ait birçok düzenleme Katman Ayarları diyaloğundan yapılır. Yeni katmanlar eklenir, tek bir katman ya da bütün katmanlar kapatılarak görünmemeleri sağlanır. Katmanlar kilitlenerek objelerin işlemlerden etkilenmemesi sağlanır.

Katman Ayarları Diyaloğunun Yeri

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Ayarlar başlığından Katman komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Katman Ayarları Diyaloğu

Özellikler

Katman adı

Projede yer alan katmanlar listelenir.

Açık

İlgili katmanın açık ya da kapalı olacağı kutucuk işaretlenerek belirlenir.

Kilitli

İlgili katmanın kilitli olup olmayacağı kutucuk işaretlenerek belirlenir.

Kullanılmayan katmanları araç çubuğunda gösterme

Seçenek işaretlenerek araç çubuğunda sadece kullanılan katmanlar listelenir.

Yalnız aktif çizime uygula

Yapılan değişiklikler sadece aktif sayfaya uygulanır.

Tüm katlara uygula

Yapılan değişiklikler tüm kat sayfalarına uygulanır.

Tüm çizimlere uygula

Yapılan değişiklikler tüm çizimlere uygulanır.

Yeni çizimlerde kullan

Yapılan değişiklikler yeni oluşturulacak çizimlerde geçerli olur.

Yeni

Yeni katman ekler.

Sil

Seçili katmanı siler.

Hepsini aç

Bütün katmanları tek seferde açar.

Hepsini kapat

Bütün katmanları tek seferde kapatır.

Hepsini çöz

Bütün katmanların kilidini tek seferde çözer.

Hepsini kilitle

Bütün katmanları tek seferde kilitler.

Import edilen katmanları göster/sakla

Sadece import edilmiş çizimlere ait katmanları açar ya da kapatır.

Import edilen katmanları çöz/kilitle

Sadece import edilmiş çizimlere ait katmanları kilitler ya da çözer.

Kullanılmayan katmanları sil

Projede kullanılmayan katmanları siler.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.