Skip to main content
Skip table of contents

Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar

İç ve dış ölçülere, yeni bir obje ölçüsü eklemek veya çıkarmak için Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar komutu kullanılır.

Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar Komutunun Yeri

Ekleme/Çıkarma yapmak istediğiniz ölçülendirmeyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar satırına tıklayın.

Mimari Programda

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Değiştir sekmesi Obje Edit başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • İç veya dış ölçülendirme yapıp ölçülendirmeyi seçin.

  • Ölçülendirmenin üzerindeyken farenin sağ tuşunu tıkladıktan sonra açılan listeden Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar satırını ya da ribbon menüde Ölçülendirmeye Parça Ekle/Çıkar ikonunu tıklayın.

  • Seçilebileceğiniz objeler aktif, seçemeyeceğiniz objeler inaktif duruma gelecektir.

  • Ölçülendirmeye eklemek istediğiniz herhangi bir objeyi (aks, duvar vs.) veya objeleri seçin.

  • Farenin sağ tuşuna basın. Komut sonlanacak ve ölçülendirme yenilenecektir.

İşlem adımı

Ölçülendirmeye parça ekle/çıkar öncesi

Ölçülendirmenin seçilmesi

Ölçülendirmeye parça ekle/çıkar komutundayken ölçüye eklenecek ilk pencerenin seçilmesi

Ölçüye eklenecek ikinci pencerenin seçilmesi ve farenin sağ tuşuna tıklanarak seçim işleminin sonlandırılması

Ölçülendirmeye parça ekle/çıkar sonrası


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.