Skip to main content
Skip table of contents

Yay Duvar Oluşturma

Yay Duvar komutu merkez-yarıçap-açılar tekniği ile yay duvar çizmek için kullanılır. Önce merkez, sonra yarıçap, son olarak da yay açısı belirlenerek duvar çizimi gerçekleştirilir.

Yay Duvar Komutunun Yeri

Duvar komutuna tıkladıktan sonra açılan duvar toolbarından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Yay Duvar ikonuna tıklayın.

 • Farenin sol tuşu ile çizim alanında bir nokta tıklayarak çizilecek yay duvar parçasının merkezini belirleyin.

 • Farenizin hareketiyle beraber yarıçapınız ve daire şeklindeki duvarınızın öngörüntüsü değişecektir.

 • Farenin sol tuşu ile çizim alanında bir yeri tıklayarak yay yarıçapını belirleyin.

 • Fareyi saatin tersi yönde sürükleyin. Çizilmekte olan duvarın öngörüntüsü fare imlecine bağlı olarak değişecektir.

 • Duvar toolbarından kaçıklık ikonuna tıklayarak ya da klavyeden boşluk tuşuna basarak duvarınızı farklı noktalardan (alt köşe, ortası ya da üst köşe) tutarak tanımlayabilirsiniz. Boşluk tuşuna her bastığında kaçıklığınız değişecektir.

 • Farenin sol tuşu ile üçüncü bir nokta tıklayarak yay duvar çizimini tamamlayın.

 • Yay duvarınız oluşacaktır. Komuttan çıkmak için Esc tuşuna basın.

İşlem adımı

Farenin sol tuşu ile çizim alanında yay duvar parçasının merkezinin belirlenmesi

Farenin sol tuşu tıklanarak yay yarıçapının belirlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak yay parçasının değişmesi

Boşluk tuşuna basarak duvar kaçıklığının değiştirilmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak yayın bitiş noktasının belirlenmesi

Klavyeden Esc tuşuna basarak komuttan çıkılması ve yay duvarın oluşması

Yay duvarınızı isterseniz uzunluk ve açı girerek belirleyebilirsiniz. Bunun için;

 • Farenin sol tuşu ile çizim alanında bir nokta tıklayarak çizilecek yay duvar parçasının merkezini belirleyin.

 • Yarı çapını belirlemek için klavyeden L tuşuna basın, imleç koordinat kutusundaki L hanesine gidecektir. Buraya uzunluk değeri olarak 150 (cm) girin ve enter tuşuna basın ve çizim alanını tıklayın. Yarıçap girdiğiniz değer kadar olacaktır.

 • Duvar toolbarından kaçıklık ikonuna tıklayarak ya da klavyeden boşluk tuşuna basarak duvarınızı farklı noktalardan (alt köşe, ortası ya da üst köşe) tutarak tanımlayabilirsiniz. Boşluk tuşuna her bastığında kaçıklığınız değişecektir.

 • Fareyi saatin tersi yönde sürükleyin. Çizilmekte olan duvarın öngörüntüsü fare imlecine bağlı olarak değişecektir.

 • Klavyeden A tuşuna basın, imleç koordinat kutusundaki A hanesine gidecektir. Açı değerini 85 (derece) girin ve enter tuşuna basın. Çizim alanını tıklayın. Yayınız girdiğiniz açı değerine sahip olacaktır.

 • Komuttan çıkmak için esc tuşuna basın. Yay duvarınız oluşacaktır.

İşlem adımı

Farenin sol tuşu ile çizim alanında yay duvar parçasının merkezinin belirlenmesi

Yay yarıçap uzunluğu için klavyeden L tuşuna basılıp 150 değerinin girilmesi ve Enter tuşuna basılarak uzunluğun kilitlenmesi

Farenin hareketine bağlı olarak yay parçasının değişmesi

Yay uzunluğu için klavyeden A tuşuna basılıp 85 açı değerinin girilmesi ve Enter tuşuna basılarak açının kilitlenmesi

Çizim alanına tıklanarak yay duvarın oluşturulması


Sonraki Konu

Dairesel Duvar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.