Skip to main content
Skip table of contents

DWG/DXF/DWF Export Tek

DWG/DXF/DWF Tek (Export) komutu, projede aktif penceredeki çizimleri dwg/dxf/dwf formatına aktarılmasını sağlar.

Export DWG/DXF/DWF Tek Komutunun Yeri

Ribbon menüde ekranın sol üst köşesinde yer alan ideCAD logusu altındaki menüden ulaşabilirsiniz.

image-20240514-133719.png

İşlem Adımları

  • DWG olarak kaydedilmek istenen kat ya da çizim penceresine geçilir.

  • Proje/Export/DWG/DWF tek satırı tıklanır.

  • Açılan proje kayıt listesinden DWG/DXF formatından biri seçilir. (*.dwg veya *.dxf)

  • Dosya Adı satırına bir isim yazılır

  • DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogda gerekli parametreleri ayarlanır.

  • Tamam butonu tıklanır.

DWG/DXF Export Seçenekleri Diyaloğu

image-20240514-133904.png

Seçenekler

Kat planı modu

Seçilen kat planlarında mimari moddaki statik moddaki veya her iki moddaki çizimler export export edilebilir.

Blok olarak kaydet

Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak gelir.

Parçalanmış olarak kaydet

Objeleri oluşturulan her bir çizgi, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılır.

Dış çizgi olarak kaydet

Çizimdeki tüm yazılar dış çizgiye dönüştürülür.

Autocad standart fontu olarak kaydet

Çizimde kullanılan yazılar AutoCAD’in standart yazı tipine dönüştürülür (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)

True type olarak kaydet

AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına yazılar True Type olarak aktarılır

Yazı boyutlarını küçült

İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.

En yakın renklere dönüştür

Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.

Temel renklere dönüştür

Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.

Siyah olarak (CTB renkleri)

Tüm çizgileri siyaha dönüştürür.

Tarama arka plan renklerini aktar

image-20240514-131417.png

Proje içerisindeki taramaların arka plan renkleri export edilir.

Bir çizim birimi

 Export edilen çizimde birim ölçü değeri seçilir.


Sonraki Konu

IFC Export

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.