Skip to main content
Skip table of contents

Üçgen Simetrik

Üçgen simetrik komutuyla, hazır makas tiplerinden biri olan üçgen simetrik makas tipi hızlı bir şekilde çizilir. Makas ayarlarından makas yükseklikleri ayarlanır.

Üçgen Simetrik Makas Şematik Çizimi:

Üçgen Simetrik Komutunun Yeri

Ribbon menü çelik sekmesi Makro başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Üçgen simetrik komutuna tıklayın.

  • Açılan Makaslar toolbarından Ayarlar ikonunu tıklayarak Makas Ayarları diyaloğunu açın.

  • Yükseklikler sekmesinden üçgen simetrik için h4 yüksekliğini girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Fare imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Makasın ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci kolon üzerine getirip ikinci noktanızı oluşturun. Program makası oluşturacaktır.

Makas ayarları başlığından makas ayarlarına ait detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

İşlem adımı

Makas ayarları yükseklik sekmesinde h4 değeri için 180 cm girilmesi

Makasın ilk noktasının oluşturulması

Makasın ikinci noktasının belirlenmesi ve makasın oluşmasıSonraki Konu

Üçgen Asimetrik

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.