Skip to main content
Skip table of contents

Zoom Pencere Komutu

Plan ve 2 boyutlu çizim pencerelerinde Zoom Pencere komutuyla, çizimin istenilen bölümüne pencere içine alınarak yakınlaşılır.

Zoom Pencere Komutunun Yeri

Ribbon menüde Görüntü sekmesi Zoom başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Zoom Pencere ikonunu tıklayın.

  • Fare imleci büyüteç şeklini alır.

  • Zum yapılacak alan pencere içine alınır.

  • Pencere içine alınan alana yakınlaşılacaktır.

Ayrıca klavyeden Ctrl+W tuşlarına basılarak da zoom pencere komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Zoom pencere öncesi

Yakınlaşılacak alanın belirlenmesi

Zoom pencere sonrası


Sonraki Konu

Zoom Çizim Komutu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.