Skip to main content
Skip table of contents

Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar

Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar komutu, üç eliptik yay çizim tekniğinden birisidir. Orta nokta (merkez), iki nokta, yay başlangıç ve bitiş noktaları belirlenerek eliptik yay oluşturulur.

Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Bu komutu kullanarak eliptik yay çizmek için:

  • Ribbon menüde Eliptik Yay Orta-Eksen-Açılar ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile herhangi bir nokta tıklayın. Bu nokta çizilecek yayın merkezi olacaktır.

  • Fareyi sürükleyin ve sol tuş ile tıklayarak ikinci bir nokta belirleyin. Bu nokta çizilecek yayın büyüklüğünü belirleyecektir.

  • Fareyi tekrar sürükleyin.  Elipsin diğer istikametteki büyüklüğünü belirleyin ve sol tuşu tıklayın.

  • Fareyi sürüklediğiniz de ekranda bir yay parçası belirecektir. Yayın uzunluğunu belirledikten sonra sol tuşu tıklayın.

  • Fareyi ters istikamette sürükleyin. Diğer istikamete bir yay parçası daha belirecektir. Yay parçası uygun uzunluğa gelince sol tuşu tıklayın.

  • Eliptik yay çizilecektir.

İşlem adımı

Eliptik yayın ilk noktasının belirlenmesi - yay merkezi

Farenin hareketine bağlı olarak öngörüntünün oluşması

Eliptik yayın ikinci noktasının belirlenmesi - 1.köşe

Eliptik yayın üçüncü noktasının belirlenmesi - 2.köşe

Eliptik yayın dördüncü noktasının belirlenmesi - yayın başlangıç noktası

Eliptik yayın beşinci noktasının belirlenmesi - yayın bitiş noktası

Eliptik yayın oluşması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.