Skip to main content
Skip table of contents

Seçimi Ters Çevir

Seçimi ters çevir komutu ile seçilen objeler bırakılır ve aynı anda seçilmemiş objeler seçilir.

Seçimi Ters Çevir Komutunun Yeri

Ribbon menü Çizimler sekmesi Düzenle başlığından ulaşabilirsiniz.

Döşemeler seçiliyken

Seçimi ters çevir sonrası döşeme dışındaki objelerin seçilmesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.