Skip to main content
Skip table of contents

Model Düzenleme

Model düzenlemek için taşı, döndür, simetri, uzat, trim, fillet gibi komutlar tasarlanmıştır. Mimari ve statik projenin her aşamasında model düzenleme komutları kullanılabilir. Proje ve yapı bilgi modeli bu komutlar kullanılarak düzenlenir, tasarıma uygun hale getirilir.


Sonraki Konu

Son Komutu Tekrarla

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.