Skip to main content
Skip table of contents

Dönüştür

Dönüştür komutlarıyla objeler farklı objelere dönüştürülür. Mimari ve statik proje tasarım sürecinde 2 boyutlu veya 3 boyutlu objeler kolonlara, kirişlere, perdelere, kesitlere dönüştürülebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.