Skip to main content
Skip table of contents

Tasarım Modelleme

ideCAD’de tasarımı modellemeye yardımcı olacak obje komutları, modeli düzenlemeye olanak sağlayacak komutlar bulunur. Tasarımı modellerken plan, perspektif ve 3B görünüş pencereleri gibi farklı pencerelerden model takip edilir. 3B görünüş pencereleri aynı modeli farklı bakış açılarından görmeye olanak tanır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.