Skip to main content
Skip table of contents

Tek Elemanlara Dönüştür

Tek Elemanlara Dönüştür komutuyla grup halinde bulunan aşık ve tali kiriş elemanları tekil elemanlara dönüştürülür.

Tek Elemanlara Dönüştür Komutunun Yeri

Çelik kiriş ve çelik aşık toolbarlarından tek elemanlara dönüştür komutuna ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Çelik kiriş veya çelik aşık toolbarından Tek Elemanlara Dönüştür ikonunu tıklayın.

  • Grup halinde bulunan çelik kirişe ya da çelik aşığa farenin sol tuşuna tıklayın.

  • Grup halindeki çelik kiriş ya da aşıklarınız tek elemanlara dönüşecektir.

İşlem adımı

Grup halindeki çelik aşıklar


Tek elemanlara dönüştürülecek aşıkların seçilmesi


Tek elemanlara dönüştürülmüş aşıklarJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.