Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Tasarım Sonuç Diyalogları

Çelik tasarım sonuç diyaloglarında, çelik elemanların eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme (PMM) oranı, iç kuvvet değerleri ile birlikte yetersizlik durumları gösterilir.

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılır. TBDY 2018 ile birlikte Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (GKT ve YDKT), AISC 360-16 (ASD ve LRFD), TS EN 1993-1-1 (Eurocode 3) yönetmeliklerine göre çelik eleman tasarımı yapılır. Çelik kolon, kiriş, aşık, kuşak, petek kiriş, kren kirişi kompozit döşeme, tali kiriş, makas, çapraz ve birleşimlerin tasarımı yapılır.


Sonraki Konu

Çelik Kolon Tasarım

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.