Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Tasarım Sonuç Diyalogları

Betonarme tasarım sonuç diyaloglarında, betonarme elemanların donatı durumu, iç kuvvet değerleri ve deprem yönetmeliği kontrolleri ile birlikte yetersizlik durumları gösterilir.

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Betonarme tasarım, TBDY 2018 ve TS 500 koşulları uygulanarak yapılır. Betonarme tasarım sonucunda ile betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme, perde, temel, istinat duvarı vb.) tasarımında hesaplanan enine ve boyuna donatılar, analiz sonucunda hesaplanan iç kuvvetler, TBDY 'e ilişkin artırılmış iç kuvvetler, kapasite oranları, sehim ve çatlak kontrolü sonuçları betonarme eleman tasarım sonuç diyaloglarında verilir. Betonarme tasarım sonuçları, donatı düzeni, donatı çapı ve donatı aralığı betonarme eleman tasarım diyaloglarından incelenir ve gerektiğinde müdahale yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.