Skip to main content
Skip table of contents

Dayanıma Göre Hesap Esasları (DGT)

• (a) Öngörülen performans hedefi için taşıyıcı sistem süneklik kapasitesine karşı gelen azaltılmış deprem yükleri otomatik belirlenir.

• (b) Azaltılmış deprem yükleri altında yapının doğrusal deprem hesabı otomatik yapılır. Bu hesaplardan elde edilen eleman azaltılmış iç kuvvetleri, yönetmeliğin belirttiği durumlarda D, dayanım fazlalığı katsayısı, ile otomatik arttırılır.

• (c) Eleman dayanım talepleri, belirlenen iç kuvvet kapasiteleri ile otomatik karşılaştırılır.

• (d) Deprem hesabından elde edilen göreli kat ötelemeleri, yönetmeliğin belirttiği sınırlar ile karşılaştırılır ve otomatik belirlenen sonuçlar raporlanır.

• (e) Dayanım talepleri ve göreli kat ötelemelerinin belirlenen sınırlar altında olduğu raporlar ile otomatik gösterilir, yetersizlikler mevcut ise kullanıcıya uyarı verilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.