Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi

4.6.1.  Doğrusal Hesap Yöntemleri

Dayanıma Göre Tasarım kapsamında kullanılacak doğrusal hesap yöntemleri, ayrıntıları 4.7’de açıklanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile ayrıntıları 4.8’de açıklanan Modal Hesap Yöntemleri’dir.

4.6.2.  Hesap Yönteminin Seçilmesi

4.6.2.1    – Ayrıntıları 4.8’de açıklanan Modal Hesap Yöntemleri’nden herhangi biri (Mod Birleştirme Yöntemi veya Mod Toplama Yöntemi) bu Bölüm kapsamındaki binaların tümünün deprem hesabında kullanılabilir.

4.6.2.2    – Ayrıntıları 4.7’de açıklanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulanabileceği binalar Tablo 4.4’te verilmiştir. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.