Skip to main content
Skip table of contents

Konumlandırma

Veri girişi esnasında koordinat kutusu, dik referans, teğet, düğüm noktalarına kilitlen ve gelişmiş yakalama gibi destek komutları kullanılarak daha hızlı çalışılır. Obje ismi girilerek projede aranır, plandaki bir obje tek bir işlemle perspektifte bulunur, aynı şekilde perspektifteki bir obje planda bulunur. Alan ve uzaklık komutları kullanılarak mesafe, alan ve çevre ölçümleri yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.