Skip to main content
Skip table of contents

Obje Yakalama Yöntemleri

Bir objeyi yerleştirirken ya da çizim yaparken bir noktayı referans alarak yerleştirebilmek, mevcut bir objeye göre hizalayabilmek için ideCAD’de yakalama noktaları ve seçenekleri vardır. Bu seçeneklerin hepsi inaktifse veri girişi yaparken imleç serbesttir, herhangi bir noktayı yakalamaz.

Yakalama noktaları aktif olduğunda imlecin şekli aşağıdaki gibi değişir.

Yakalama imleci


Sonraki Konu

Gelişmiş Yakalama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.