Skip to main content
Skip table of contents

Modellemeye Giriş

ideCAD’de modelleme için akıllı objeler tasarlanmıştır. Bir obje tanımlandığında anında 2 ve 3 boyutlu görüntüsü de oluşur. Obje seçimi ve obje çoğaltma işlemleri için birçok farklı komut yer almaktadır. Proje açma, yazdırma, kaydetme gibi proje dosyasına yönelik işlemler, ayrıca ideCAD kullanımına yönelik zum, konumlandırma, katman yönetimi gibi işlemler bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.