Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Tasarım Parametreleri

ideCAD Statik ile, DGT yaklaşımıyla betonarme yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Betonarme tasarımı, TBDY 2018 ve TS 500 koşulları uygulanarak yapılır. Betonarme tasarım parametreleri ile betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme, perde, temel, istinat duvarı vb.) tasarımında kullanılacak donatı ve beton parametreleri (paspayı, minimum pursantaj, minimum etriye aralığı, perde enine donatı tipi vb.) belirlenir. Betonarme tasarım sonuçları, donatı düzeni, donatı çapı ve donatı aralığı betonarme eleman tasarım diyaloglarından incelenir ve gerektiğinde müdahale yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.