Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Proje Yaparken Bunu Denediniz mi?

ideCAD Statik ile betonarme proje modellemesi yapılırken modellemeyi kolaylaştıran komutlar bulunur. Ayrıca Analiz+tasarım yapıldıktan sonra tasarım sonuçlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve projedeki değişikliklerin yapılması için de çeşitli olanaklar mevcuttur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.