Skip to main content
Skip table of contents

Açı Farkı Küçük Kiriş ve Perdeleri Sürekli Kabul Et

Plan görünüşünde açılı olan perde veya kirişlerin boyuna donatılarının sürekli çizilmesi için"Aradaki açı farkı küçük perdeleri sürekli kabul et" veya "Aradaki açı farkı küçük kirişleri sürekli kabul et" opsiyonu kullanılır. Genel Betonarme Ayarları penceresinde "Aradaki açı farkı küçük kiriş/perdeleri sürekli kabul etopsiyonuna 30 dereceye kadar açı girilebilir. Bu opsiyon kırıklı (açılı) olarak modellenmiş perdeler ve kirişlerin donatılarının sürekli çizilmesine olanak sağlar.

image-20240523-101545.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.