Skip to main content
Skip table of contents

Birim Sistemi Komutları

Çalışılan birim sistemi ayarları, "Ayarlar menüsü/Birimler" bölümünden, ekranın sol alt köşesinde bulunan "Birim İkonundan" veya yapı ağacından Dizayn satırı sağ tuş tıklanarak açılan "Dizayn Ayarları" diyaloğundan değiştirilir. Girdi birimleri ve rapor birimleri istenilen şekilde metrik (SI) birim sistemi veya fit-inç (feet-inch) birim sistemi kullanılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.