Skip to main content
Skip table of contents

Katı Model ve Analiz Modelinde Düşey Çerçeve Görünüşü

"Düşey çerçeve olarak göster" komutu ile bir aksı tıklayarak o aks üzerinde bulunan elemanların düşey düzlem(çerçeve) görünüşü hem katı model olarak hem analiz modeli olarak elde edilir. Ayrıca o düzlemde kilitli kalarak veri girişi de yapılır.

İşlem adımları:

  • Görüntü/Düşey çerçeve göster komutunu tıklayınız.

  • Bir aks tıklayınız.

Örnek 7 aksı düşey çerçeve görüntüsü:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.