Skip to main content
Skip table of contents

Eleman İsimlendirmelerine Her Kat için Ayrı İndis

Çizim, rapor ve katı modelde elemanların isimlerine her kat için ayrı indis(önek) vermek için "Ayarlar/Kat Genel Ayarları/İndeks" sütunu kullanılır.

Örneğin K1 elemanın adı bodrum katta KB101 ve 1. katta K101 olacaktır.

İşlem adımları:

  • Betonarme menüsü altında bulunan Kat Genel Ayarları ikonunu tıklayınız.

  • İndeks sütununda düzenleme yapınız.

image-20240523-102531.png

İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.