Skip to main content
Skip table of contents

Raporda Proje Hataları ve Yetersizlikler

Analiz+Tasarım sonrasında rapor aldıktan sonra eğer projede raporda listelenen yetersizlikler mevcutsa, yetersizlikleri sırasıyla görmek için Proje Hataları menüsü veya Hata takip kısa yol tuşları (F5, F6, F7, F8) kullanılır. Bu işlem Seçmeli Raporlar dahil tüm hesap raporları için geçerlidir.

İşlem adımları:

  • Rapor aldıktan sonra hata tuşlarını kullanınız veya Proje Hataları menüsü altından altından ilgili satırı tıklayınız.

  • Bir önceki hata : F5 tuşu. İmleci bir önceki hataya götürür.

  • Bir sonraki hata : F6 tuşu. İmleci bir sonraki hataya götürür.

  • İlk hata : İmleci F7 tuşu. ilk hatanın bulunduğu konuma götürür.

  • Son hata: F8 tuşu. İmleci son hatanın bulunduğu konuma götürür.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.