Skip to main content
Skip table of contents

Geoteknik Raporu Hazırlama

Statik projede geoteknik raporu hazırlamak için Raporlar başlığı altındaki Temel-Zemin bölümünde bulunan "Geoteknik Raporu" komutu kullanılır.

İşlem adımları:

  • Projenizi temel dahil son haline getiriniz.

  • Analiz yapınız.

  • Rapor/Geoteknik Raporunu ikonunu tıklaynız.

  • Rapor hazırlanacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.