Skip to main content
Skip table of contents

Çevresel Etki Sınıfını Seçme

TBDY 2018 7.13.1.1 'de belirtilen “çevresel etki sınıfı çizim paftalarında belirtilecektir” maddesine istinaden, çizim antetlerinde gösterilmek üzere Analiz Ayarları/Diğer sekmesinde bulunan açılır listeden Çevresel etki sınıfı seçilir. Çevresel etki sınıfı seçimi yapıldığında çizim antetlerinde gösterilir.

İşlem adımları:

  • Analiz Ayarları diyalogunu açınız.

  • Diğer sekmesini tıklaynız.

  • Çevresel etki sınıfı listesinden seçim yapınız.

  • Çizim aldığınızda antetlerde yaptığınız seçim görünecektir.


Sonraki Konu

Tali Aks Tanımlama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.