Skip to main content
Skip table of contents

Döşeme Hesap Aksı Geometrisini Değiştirme

Döşeme tanımlandığında, yatay ve dikey yönde döşeme ortasını baz alarak iki tane döşeme hesap aksı tanımlar. DöşemelerinBetonarme / Döşeme / Döşeme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir” komutu ile çizilen bir hesap aksının konumu veya çalışma mesafesi değiştirilir.

İşlem adımları:

  • "Betonarme/Döşeme/Döşeme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir" komutunu tıklayınız.

  • Döşeme hesap aksını tıklayınız, yeni konumu veriniz.

  • "Betonarme/Döşeme/Döşeme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir" komutunu tıklayınız.

  • Döşeme çalışma mesafesini gösteren çizgiyi tıklayınız, yeni konumu veriniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.