Skip to main content
Skip table of contents

Kolon, Kiriş ve Perdelere Yük Ekleme

Kolon, kiriş ve perdelere kullanıcı tanımlı yük eklemek için, obje seçilip farenin sağ tuşuyla açılan menüden Yük Ekle" komutu kullanılır. Elemanlara noktasal yük, düzgün yayılı yük ve trapez yük eklenir.

İşlem adımları :

  • Elemanı seçiniz.

  • Elemanın üzerindeyken farenin sağ tuşa basınız. (Sağ tuş menü kullanımı aktif değilse Ctrl'ye basılı tutarak objenin üstünde getirdikten sonra sağ tuşa basınız.)

  • Açılan sağ tuş menüsünden Yük Ekle satırı atında bulunan yük ekle satırından birini seçiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.