Skip to main content
Skip table of contents

Arazi

Mimari ve statik projelere ait arazilerin oluşturmak, düzenlemek için arazi ve arazi alt komutları kullanılır. Arazi ayarları, arazi ve alt komutları, hafriyat hesabı bu başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Arazi Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.