Skip to main content
Skip table of contents

Mevcut Arazi Objesi Ayarları

Mevcut arazinin arazi detaylandırma, arazi çizim ve materyal seçimi gibi ayarlarına Özellikler komutuyla ulaşılır. Modellenen arazide yer alan alt objelere ait ayarlar da Arazi Ayarları diyaloğunda yer alır.

Mevcut Arazinin Ayarlar Diyaloğunun Yeri

Ayarlarına girmek istediğiniz araziyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Genel Ayarlar Sekmesi - Arazi

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Düğüm noktaları kot değeri olarak düzenle

Özellik aktif hale getirilerek buraya girilen değerin bütün kot noktalarına uygulanması sağlanır.

Arazi detaylandırması

Arazinin detay düzeyini belirleyen göstergedir. Soldan sağa doğru çekilen ibre ile daha detaylı bir arazi çizimi oluşturulur. İbreyi, bilgisayarınızın donanım gücüne göre en optimum performans verecek bir düzeye getirebilirsiniz.

Poligon kenarlarını kot çizgileri olarak kullan

Yükseltisi farklı düğüm noktaları arasında kalan arazi çizgilerinin eğimlerini doğrusallaştırır.

Kot öteleme

Kot öteleme değeri arazinin tüm öğelerini global koordinat tabanına göre kotu öteler. Bu değer sıfır verildiğinde düğüm noktası kotları global taban noktasına baz alınan yüksekli değerlerini ifade eder. Sıfırdan farklı bir değer girildiğinde kot değerleri girilen değer kadar rölatif ötelenir. Örneğin +5.00 m. verilen öteleme değeri sonunda, kotu +2.00 m olan yükselti değeri,  +7.00; -1.00 olan yükselti değeri ise +4.00 olarak hesaplanır.

Çizgi tipi

Arazinin plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Renk

Arazi çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Materyal

Arazi üst yüzeyinin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Kesim materyali

Kesilmiş yüzeylerin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Zemin

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Açı

Dokunun açısını verilir. Açı değeri ile dokunun açısını düzleminin yönüne göre ayarlayabilirsiniz.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Kot Çizgileri

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Düğüm noktaları kot değeri olarak düzenle

Özellik aktif hale getirilerek buraya girilen değerin bütün kot noktalarına uygulanması sağlanır.

Çizgi tipi

Kot çizgisinin plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Renk

Kot çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Kot Noktaları

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Düğüm noktaları kot değeri olarak düzenle

Özellik aktif hale getirilerek buraya girilen değerin bütün kot noktalarına uygulanması sağlanır.

Renk

Kot noktalarının çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Plato

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Çizgi tipi

Platonun plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Renk

Arazi çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Materyal

Arazi üst yüzeyinin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Açı

Dokunun açısını verilir. Açı değeri ile dokunun açısını düzleminin yönüne göre ayarlayabilirsiniz.

Hafriyat adımı

Harfiyat hesabı için arazi ve arazi parçalarına numara verilir. Numarası aynı olan arazi ve arazi parçalarının harfiyatları tek seferde toplam değer olarak, ayrı ayrı numaralandırılan arazi veya arazi parçalarının harfiyatları ise ayrı bir kalemler olarak hesaplanır ve gösterilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Boşluklar

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. İstenirse z kutusuna yeni bir değeri girilebilir.

Tüm kotlara aynı değeri uygula

Özellik aktif hale getirilerek buraya girilen değerin bütün kot noktalarına uygulanması sağlanır.

Çizgi tipi

Platonun plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Renk

Arazi çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Materyal

Arazi üst yüzeyinin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Yan yüzey

Boşluk yan yüzeylerinin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Açı

Dokunun açısını verilir. Açı değeri ile dokunun açısını düzleminin yönüne göre ayarlayabilirsiniz.

Hafriyat adımı

Harfiyat hesabı için arazi ve arazi parçalarına numara verilir. Numarası aynı olan arazi ve arazi parçalarının harfiyatları tek seferde toplam değer olarak, ayrı ayrı numaralandırılan arazi veya arazi parçalarının harfiyatları ise ayrı bir kalemler olarak hesaplanır ve gösterilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Alt Bölgeler

Özellikler ve Açıklamaları

Kot değişikliği

Yerleştirilen kot noktalarının koordinatları verilir. Müdahale edilemez.

Çizgi tipi

Alt bölgenin plandaki çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Renk

Alt bölge çizgisinin plandaki çizim rengidir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Materyal

Alt bölgenin materyalini tıklayarak listeden seçebilirsiniz.

Gerçek doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 metre girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve seçilen obje üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır.

Açı

Dokunun açısını verilir. Açı değeri ile dokunun açısını düzleminin yönüne göre ayarlayabilirsiniz.

Kot

Alt bölgeye kot verilir.

Hafriyat adımı

Harfiyat hesabı için arazi ve arazi parçalarına numara verilir. Numarası aynı olan arazi ve arazi parçalarının harfiyatları tek seferde toplam değer olarak, ayrı ayrı numaralandırılan arazi veya arazi parçalarının harfiyatları ise ayrı bir kalemler olarak hesaplanır ve gösterilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Genel Ayarlar Sekmesi - Hafriyat

Özellikler ve Açıklamaları

Hafriyat

Arazi ve arazi parçalarına numara verilen numaralara göre hesaplamalar yer alır. Numarası aynı olan arazi ve arazi parçalarının harfiyatları tek seferde toplam değer olarak, ayrı ayrı numaralandırılan arazi veya arazi parçalarının harfiyatları ise ayrı bir kalemler olarak hesaplanır ve gösterilir.

Perspektif Önizleme

Oluşturulan arazinin önizlemesi ekranda yapılır. Diyalogda yapılan ayarlar eşzamanlı önizleme ekranına yansır. Düzenleme yaptığınız nokta önizlemede kırmızı nokta olarak işaretlenir.

Ölçülendirme Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Yazı dx/dy

Kesit kot yazısının kesit çizgisi üzerindeki yerini belirleyen x/y koordinatlarıdır.

Yazı yüksekliği

Kot yazısının yazı yüksekliğidir.

Açı

Kot yazısının açısıdır.

Yazı tipi

Tıklandığında yazı tipi diyaloğu açılır. Diyalogda kot yazısının yazı tipi seçilir.

Gösterim tipi

Kot pozitif değerinin gösterim şeklini seçin.

Renkler

Kot yazısı ve çizgisinin renkleri ayarlanır. Ayrıca kutucuk Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Birimler Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Temel birimler

Seçimlerden biri farenin sol tuşu işe tıklanarak etkin hale getirilir.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit ve kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 15 '-10 3/4 " şeklindedir.
Fit ve ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 15 '- 10.7"şeklindedir.
Ondalık basamaklı fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi ondalık basamaklı fit olur. Birim formatı örneğin 15.89' şeklindedir.
Kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 1901/2 " şeklindedir.
Ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 190.7"  şeklindedir.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin, virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Kesirler

Kesirli inç formatında yapılacak ölçülendirmenin hangi hassasiyette gösterileceğini belirler. Listede, 1/2, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 hassasiyetine kadar seçenekler bulunmaktadır. ”Kesir yok” seçilirse, birimler kesirsiz görünür.

Yuvarlama aralığı

Metre, santimetre ya da milimetre olarak yapılacak ölçülendirmenin yuvarlama aralığını belirler. Yuvarlama yok seçilirse, ölçülendirme tam değerinde yapılır. Aralık büyüdükçe ölçülendirme seçilen aralık kadar yuvarlanır.

Sıfır birimi göster

İşaretli değilse, soldaki sıfır ve noktayı ölçülendirmede göstermez. Örneğin 0.20 değerini, 20 olarak ölçülendirir. İşaretli ise 0.20 değeri 0.20 olarak ölçülendirilir.

Küçük kesir yazısı

Kesirli inç formatı seçildiğinde, kesir kısmının büyük/küçük gösterilmesini belirler. İşaretli ise kesir tam sayının biraz üstünde ve küçük, işareti değilse kesir tam sayının yanında aynı büyüklükte gösterilir.

Sıfır fiti göster

0 fitli ölçlendirmede (1 fitten küçük ölçü değerinde) 0 ın gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin işaretli değilse, 0' - 15" değerinde bir ölçüyü -15" olarak gösterir. İşaretli ise 0'-15" şeklinde gösterir.

0-1 aralığında sıfır inç’i göster

Örneğin 8'-0 1/6 " değerine sahip bir ölçülendirme inç kısmı 0-1 aralığındadır. Seçenek işareli değilse 8'-0 1/6 " değeri 8'- olarak gösterilecektir. Başka bir deyişle 0-1 aralığındaki inç değerleri gösterilmeyecektir.

Mutlak sıfır inç’i göster

İnçin kesin sıfır olduğu ölçülendirme değerinde sıfır inçin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin tam 10' değerinde bir ölçülendirme, eğer bu seçenek işaretli ise, 10'-0" şeklinde gösterilecektir. İşaretli değilse 10"- şeklinde gösterilecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.