Skip to main content
Skip table of contents

Arazi Detaylandırma Seviyesi

Arazi detay düzeyi Arazi Detaylandırması özelliği ile değiştirilir.

Arazi Detaylandırması Özelliğinin Yeri

Arazi Ayarları diyaloğu Genel Ayarlar sekmesi Arazi bölümünden arazi detaylandırması özelliğine ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Detaylandırma seviyesini değiştireceğiniz arazinin ayarlarına girin.

  • Arazi detaylandırması bölümünden ibreyi düşükten yükseğe doğru çekin.

  • İbreyi çektikçe öngörüntüde arazi detaylandırması değişecektir.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Arazi detaylandırması değişecektir.

İbreyi, bilgisayarınızın donanım gücüne göre en optimum performansı verecek düzeye getirebilirsiniz.

Düşük arazi detaylandırması


Yüksek arazi detaylandırmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.