Skip to main content
Skip table of contents

Arazi Alt Bölgede Kot Ayarı

Arazi alt objesi olan alt bölgede yer alan Kot özelliği ile çevre düzenlemelerinde arazi eğimi kullanılarak farklı kademelerde alanlar oluşturulur.

Alt Bölge Kot Özelliğinin Yeri

Kotu değiştirilmek istenen arazi alt bölge diyaloğundan kot özelliğine ulaşabilirsiniz.

Kot değeri 0 olduğunda arazi alt bölgesi

Kot değeri -20 olduğunda arazi alt bölgesi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.