Skip to main content
Skip table of contents

Araziye Kalınlık Verme

Arazi Zemin/Derinlik özelliği ile arazi tanımlandıktan sonra araziye kalınlık verilerek bir kütle olarak görülür.

Zemin/Derinlik Özelliğinin Yeri

Derinlik vermek istediğiniz araziyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

İşlem Adımları

  • Araziyi seçin ve farenin sağ tuşunu tıklayın. Açılan menüden Özellikler satırını sol tuş ile tıklayın.

  • Açılan diyalogda altta Zemin seçeneğini işaretleyin.

  • Aktif hale gelen derinlik satırına istediğiniz değeri girin.

  • Materyal kısmına da arazi için uygun bulacağınız bir materyal atayın.

  • Bu işlemden sonra arazi 3 boyut ekranında bir kütle olarak görünecektir.

İşlem adımı

Zemin/Derinlik verilmeden önce arazi

Zemin özelliğinin işaretlenmesi ve derinlik değeri olarak 100 cm verilmesi

Zemin/Derinlik verildikten sonra arazi


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.