Skip to main content
Skip table of contents

Hafriyat Hesabı Yapılması

Hafriyat hesabı oluşturulan arazide otomatik yapılır. Mevcut arazinin, Arazi Ayarları diyaloğu Hafriyat bölümünden hafriyat özelliği aktif hale getirildiğinde hafriyat hesabı listelenecektir.

Hafriyat Bölümünün Yeri

Arazi Ayarları diyaloğu Genel Ayarları sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Arazinizi seçip ayarlarına girin.

  • Boşluklar bölümü hafriyat adımı satırından boşlukların hafriyat adımını belirleyin.

  • Ok tuşlarına basarak bütün boşluklarınızın hafriyat adımlarını belirleyebilirsiniz.

  • Aynı işlemleri diğer arazi alt objelerinde de yapın.

  • Hafriyat sekmesini açın ve Hafriyat özelliğini aktif hale getirin.

  • Arazi objesi ve yaptığınız düzenlemeler sonucunda doldurulan ve boşaltılan hacimler hafriyat tablosunda otomatik listelenecektir.

Arazinizde yer alan boşluk, plato ve alt bölge ayarlarında yer alan hafriyat bölümüyle ilgili arazi alt objesine istediğiniz adımı verebilirsiniz. Hafriyat adımlarını belirleyerek her alt obje için hafriyat miktarını görebilirsiniz.

Arazi alt objeleri hafriyat adımları belirlenmeden önce hafriyat hesabı

Arazi alt objeleri hafriyat adımları belirlendikten sonra hafriyat hesabı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.