Skip to main content
Skip table of contents

Mesaj ve Bilgi Satırları

ideCAD’de kullanıcıya, mesaj satırıyla yapılan işlem ile ilgili bilgilendirme eşzamanlı sağlanır. Bilgi satırıyla ise fare imlecinin üzerinde durduğu obje ile ilgili bilgilendirme yapılır.


Mesaj satırı

Programın alt kısmında bulunur. Yapılan işlem ilgili bilgiler kullanıcıya bu satırda iletilir.

Mesaj satırında yazılan bilgileri iki gruba ayırabiliriz.

  • Komutların kullanımı sırasında uygulanması gerek adımların bilgisi;

“Kütüphanenin yerleştirileceği noktayı belirleyin.” gibi.

  • Uyarılar;

“Başlangıç ve bitiş noktaları aynı olamaz” gibi.

Bilgi satırı

Bilgi satırı programın sol alt köşesindedir.

Fare imleci obje üzerine geldiğinde, obje ile ilgili bilgiler burada kullanıcıya iletilir. Bu bilgiler, obje özellikleri ve isimleridir.

Aşağıdaki tabloda ilgili obje üzerine fare imlecini getirdiğiniz de bilgi satırında çıkacak bilgilere örnekler yer almaktadır.

Obje Adı - Bilgi Satırı

Örnek

Aks - Ad/Orijine Olan Uzaklık

1 120, 2 100, A 350

Duvar - Ad/Genişlik/yükseklik

D001 20/230

Kapı/Pencere - Ad Genişlik/Yükseklik

P1 120/150

Kolon - Ad 1.boyut/2.boyut

S1 50/25, S10 25/70

Kiriş - Ad Genişlik/Yükseklik Duvar Yükü

K10 25/50 325

Perde - Ad Genişlik/Uzunluk

P1 25/550

Tekil Temel - Ad 1.boyut/2.boyut/Kalınlık

T3 200/150/30

Sürekli Temel- Ad Genişlik/Yükseklik/Ampatman genişliği

TK1 60/80/120

Mahal - Mahal Etiketi (Etiket verilmemişse Mahal) /Alan

M001/Mahal 15 m²

Döşeme - Ad Yükseklik Zati Yük Hareketli Yük

D1 d=12 G=450 Q=200

Kullanıcı imlecin obje üzerinde olduğunu, objeyi seçebileceğini ve obje ile ilgili işlem yapabileceğini bilgi satırından anlar.


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.