Skip to main content
Skip table of contents

Klasik Menü Düzeni

ideCAD ilk kez açıldığında "Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Seçim"’ penceresi açılacaktır. Klasik menü ile çalışma tercih edildiğinde klasik menü düzeni ideCAD’de etkin hale gelir.

Klasik menüde Proje, Düzenle, Araçlar vb. herhangi bir menü başlığı bir kez tıklandığında o başlık açılır ve tıklanan başlık altındaki komutlar görünür. Menülerdeki komutları çalıştırmak için, fare imleci menü satırına götürülür ve farenin sol tuşu tıklanır. Fare imleci menü üzerinde kaydırılır. İstenilen komut satırı üzerine gelindiğinde sol tuş tıklanır.

Örneğin yukarı ekran görüntünde bulunan Çiz menü, Objeler/ Kolon alt menü, Dikdörtgen Kolon ise komuttur.

Klasik menü tuş ipuçları

Tuş ipuçları, klasik menüsünde klavyeyi kullanarak komuta erişmenin bir yolunu sunar.

Tuş ipuçlarını görüntülemek için Alt tuşuna basınız.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde A tuşuna bastığınızda Ayarlar menüsü açılır.

A tuşuna basıldığında Ayarlar menüsü açılır. Ardından örneğin P tuşuna basıldığında proje ayarları diyalogu açılır


Sonraki Konu

Düşey Toolbar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.