Skip to main content
Skip table of contents

Genel Görünüm

ideCAD çalıştırıldığında açılan ekrana programın arayüzü denmektedir. Arayüzüde programın kullanımına yönelik menüler, komut ikonları, araç çubukları gibi bölümler yer almaktadır. Mesaj bilgi satırı, yapı ağacı, düşey toolbar gibi bölümlerle kullanıcının ideCAD’i verimli kullanabilmesi amaçlanmıştır.

ideCAD çalıştırıldığında ribbon menü düzeninde, aşağıdaki gibi görünür.

1

ideCAD Menüsü

Proje açma, kapama, proje dosyasını dönüştürme, pafta çizdirme yardım ve çıkışın bulunduğu dosya menüsünü açar.

2

Ribbon Menü

Arayüzü simgeler ve metinlerden oluşan menü düzenidir.

3

Ribbon Menü Başlıkları

Menülerin yer aldığı bölümdür.

4

Bölümler ve İkonlar

İlgili menü altında yer alan bölümler ve komutları tanımlayan ikonlar yer alır.

5

Yapı Ağacı

Yapıya ait tüm statik ögelerin ağaç yapısı mantığı ile listelendiği bölümdür.

6

Düşey Toolbar

Sık kullanılan ikonların yer aldığı bölümdür.

7

Düşey Toolbar

Sık kullanılan ikonların yer aldığı bölümdür.

8

Hızlı erişim toolbarı

İstenilen ikonların eklenebileceği toolbardır.

9

Mimari Plan/Kalıp Planı İkonu

Mimari mod ve statik mod arası geçiş yapmayı sağlar.

10

Komut Arama

Program içinde yer alan komutlar buraya girilerek ulaşılabilir.

11

Katmanlar ve Ayarları

Kullanılan katmanların listesi ve katman ayarları diyaloğunu açar.

12

Genel Ayarlar

Genel ayarlar diyaloğunu açar.

13

Bilgi Satırı

Fare imleci obje üzerine geldiğinde, obje ile ilgili bilgiler (obje özellikleri ve isimleri) burada görünür.

14

Mesaj Satırı

Yapılan işlem ile ilgili bilgiler bu satırda görünür.

15

Komut Satırı

Programda komutlar yoluyla yapılan işlemler, işlemler hakkında bilgi yapılan işlemle eş zamanlı olarak yer alır.

16

Birim Kutusu

Programda kullanılacak birim cinsleri seçilir; m, t, tf vb..

17

Zum Oranı

Kat planı pencerenizin zum oranı gösterilir.

18

Başlık Çubuğu

Program adının ve üzerinde çalışılan projenin yazılı olduğu satırdır.


Sonraki Konu

Ribbon Menü Düzeni

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.