Skip to main content
Skip table of contents

Düşey Toolbar

Hepsini seç, kopyalama, uzaklık gibi projede çok kullanılan komutlar programın sol tarafında düşey toolbar olarak verilmektedir. Kullanıcı kendi düzenini düşey toolbara yansıtabilir, sık kullandığı komutları özelleştirme ile düşey toolbara ekleyebilir.

Düşey toolbar kaybolduğunda ya da kapandığında Toolbarları Göster komutu ile geri getirilir.

Toolbarları Göster Komutunun Yeri

Toolbarları göster komutuna Görüntü sekmesi Pencere başlığından ulaşabilirsiniz.

Programda düşey toolbar açıkken:

Programda düşey toolbar kapalıyken:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.