Skip to main content
Skip table of contents

Araç Çubukları ve Komut Düğmeleri

ideCAD arayüzünde her komutu temsil eden komut düğmeleri (ikonlar) bulunur. Bu ikonlar araç çubukları (toolbarlar) üzerinde yer alır. Araç çubukları kullanıcıya, komutları kullanımında erişim kolaylığı sağlar. Komut çeşitliliği ve işlevine göre araç çubukları, yardımcı araç çubukları, hızlı erişim araç çubuğu gibi farklı tasarımlar yapılmıştır. Ayrıca fare imlecinin şekli, girilen komuta ya da yapılmakta olan işleme göre özelleştirilmiştir. Böylece çalışırken fare imleci çeşitli şekillere girer.

Komut Düğmeleri

Komut düğmeleri, komutu temsil eden simgedir. Farenin sol tuşu ile tıklandığında ilgili komut çalışacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı komutlar için örnek gösterilmiştir.

Örnek Komut Düğmesi

Pasif Komut İkonu

Aktif Komut İkonu

D.N. Kilitlen

Taşı

Zoom Pencere

Ölçekle(referans)

Araç Çubukları(Toolbarlar)

Toolbarlar ise, üzerinde ikonların yer aldığı araç çubuklarıdır. Toolbarlar kullanıcının komutlara erişiminde kolaylık sağlar. ideCAD’in default görünümünde, Hızlı erişim toolbarı, Yatay ve Düşey toolbarlar mevcuttur. Toolbarlar ve ikonlar, programda kullanılma sıklıklarına ve komutların birbirleri ile olan ilişkilerine göre düzenlenmişlerdir. Ancak bunlar kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

Yardımcı Araç Çubukları(Yardımcı Toolbarlar)

ideCAD’de sabit toolbarların yanı sıra yüzer toolbarlarda yer almaktadır. Yüzer toolbarlar, bazı komutlar aktif iken ekranda beliren, ilgili komuttan çıkıldığında tekrar kaybolan toolbarlardır. Bu toolbarlarda, komut ile ilişkili alt komutlar yer alır. Örneğin; kiriş komutu aktif iken ekrana gelen Kiriş toolbarında, Sürekli Kiriş, Eğrisel Kiriş ve Kiriş Ayarları gibi alt komut ikonları yer alır.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu

Hızlı erişim araç çubuğunu kullanarak proje çizimi sırasında sık kullandığınız kayıt işlemleri, nesne kilitlenme komutları, analiz butonu gibi komutlara kolayca ulaşabilirsiniz. Hızlı başlangıç çubuğu üzerinde farenizin sol tuşuna bastığınızda açılan menüden ‘Hızlı Giriş Araç Çubuğunu Özelleştir’ satırını tıklayarak açılan diyalogdan araç çubuğunu istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz.

İmleçler

ideCAD’de çalışırken fare imleci çeşitli şekillere girer. Fare imlecinin şekli ideCAD’de girilen bir komutun ya da yapılan bir işlemin göstergesidir.

Hiçbir mod aktif değilse, imleç boş durumdadır. Boş imleç hiçbir biçimde düğüm noktalarına kilitlenmez. İmleç şekli değişmez. Düğüm Noktalarına Kilitlen aktif ise obje komutundayken imleç düğüm noktası üzerine gelince şekil değiştirir. Bazı komutlar, birkaç aşamalı komutlardır (taşı, döndür, betonarme hesap aksı vb.). Bu tür komutların farklı aşamalarında imleç de farklı şekiller alır. İmlecin şekillerinden bazıları, aşağıdaki tabloda örnek olarak verilmiştir:

Komut

İmleç

Komut

İmleç

Boş

Döşeme

Düğüm Noktası Yakalama

Çizgi

Duvar

Kapı-Pencere

Kiriş

Izgara kesişimi yakalama

Kolon

Zoom Pencere


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.